Shankar / Salman

Geboortedatum 17 mei 2009.


Update voorjaar 2020

Hij doet het goed op school, hij is het lievelingetje van de onderwijzeres.
Hij is erg rustig en deelt moeilijk wat er in hem om gaat. Nadat hij bij ons kwam wonen heeft zijn moeder hem geadopteerd aan een echtpaar wat op straat woont en bedelt voor de kost. Deze mensen willen echter wel dat Salman bij ons blijft wonen. Hij heeft nu dus een andere achternaam dan zijn broer Sachin.

Najaar 2016

Shankar is bij ons komen wonen in de zomer van 2016.
Hij komt uit Hadapsar, zo’n 40 kilometer bij ons vandaan.
Zijn vader is overleden en zijn moeder is bedelaar op de straat.
Totdat hij bij ons kwam wonen was hij nog nooit naar school geweest.
Op grond van zijn leeftijd zou hij nu in de derde groep moeten zitten.
Hij gaat nu hij bij ons woont voor het eerst in zijn leven naar school, naar groep twee van de Engelstalige school.
Een extra handicap voor hem is dat hij aan iedere voet 6 tenen heeft en dat zijn vingers gedeeltelijk aan elkaar vast gegroeid zitten.

Scroll to Top