Shakshi

Geboortedatum: 29-3-2005

Update voorjaar 2020.

Zij is samen met haar broer Sandesh eind 2017 teruggegaan naar haar moeder en grootmoeder. Gezien de thuissituatie met armoede en prostitutie hadden we haar liever in de hostel gehouden, maar haar familie dacht daar anders over. Er is nu geen contact meer met haar.

Voorjaar 2018.

In het afgelopen jaar heeft de moeder van Shakshi en Sandesh gemeend er goed aan te doen om haar beide kinderen uit de hostel te halen. Ze wonen nu bij hun oma en moeder. Dit is absoluut geen ideale situatie, ze zijn erg arm en de enige inkomsten bron binnen het huishouden is nog steeds dat moeder Sheha haar lichaam verkoopt. Het is op vrijwillige basis dat kinderen bij ons in de hostel wonen, indien een ouder zijn of haar kind(eren) weer mee wil nemen dan kunnen we daar niets tegen in brengen. We wensen beide kinderen uiteraard een zo goed mogelijke toekomst toe. Het is niet uitgesloten dat de thuis situatie zo moeilijk wordt dat ze in de toekomst toch weer bij ons komen wonen.

In het najaar van 2015 was de situatie bij de oma van Shakshi zodanig verbeterd dat ze daar weer kon gaan wonen. Dit heeft circa een jaar stand gehouden, echter in de loop van 2016 is Shakshi weer bij ons in de hostel komen wonen. Ze heeft het nu erg naar haar zin bij ons en is op school een goede leerling.

Shakshi woont sinds zomer 2013 bij ons. Haar broertje Sandesh woont al een jaar langer bij ons.
Hun moeder, Sheha, trouwde toen ze 14 jaar oud was. Op een dag heeft de vader zijn gezin verlaten en sindsdien was er geen inkomen en leden moeder en kinderen vaak honger. Omdat de moeder geen enkele opleiding heeft gedaan was er voor haar geen mogelijkheid om werk te vinden. Op een gegeven moment is ze als prostituee gaan werken.

De kinderen gingen bij hun oma wonen, van tijd tot tijd kwam Sheha hen bezoeken. Tevens gaf ze dan geld voor het levensonderhoud van de kinderen. Echter op een dag kwam ze niet meer en was er dus ook geen geld meer voor de kinderen. Omdat de grootmoeder geen geld of andere mogelijkheden had om voor haar kleinkinderen te zorgen werden ze van school gehaald. Samen hingen ze een beetje rond op straat in de hoop wat geld te krijgen om eten te kunnen kopen. Vanwege de leeftijd en de afnemende gezondheid van grootmoeder werd zelfs dit onmogelijk. Via een voorganger van een plaatselijke gemeente zijn Sandesh en Shakshi in een hostel geplaatst. Echter op een gegeven moment is dit hostel opgehouden te bestaan waardoor beide kinderen weer bij grootmoeder terecht kwamen. Ze heeft contact met ons gezocht en zo was Sandesh bij ons de hostel komen wonen. Voor Shakshi was in eerste instantie een ander onderdak gevonden maar zij kon daar uiteindelijk ook niet blijven.

Scroll to Top