Mona / Prerna

Geboortedatum 30 maart 2009.


Update voorjaar 2020

Ze begint nu langzaam aan rustiger te worden en minder straat gedrag te vertonen, zowel in de hostel als op school.
Haar moeder heeft nu onderdak gevonden bij iemand anders in huis.

Voorjaar 2016

Mona is ondertussen 6 jaar oud en zit in de 2e klas van het Engelstalig onderwijs.
Ze is het jongere zusje van Samiksha.
Als gevolg van het feit dat ze haar eerste levensjaren op straat heeft doorgebracht is ze in haar gedrag nog steeds een wilt meisje wat snel om zich heen slaat.
Haar natuurlijke vader is uit de gevangenis gekomen en woont nu met Mona’s moeder in een dorp. Omdat de politie nog steeds naar hem op zoek is veranderen ze hun woonlocatie vaak.

Mona gaat naar de speelgroep van de engelstalige school.

In de hostel is ze door iedereen erg geliefd omdat ze de jongste  bewoner is maar ook omdat ze een erg lief karakter heeft. Haar moeder komt de beide kinderen vaak bezoeken en dat is altijd een gelukkig samen zijn. Soms gaat ze samen met de kinderen naar de markt toe. Echter wanneer ze weer weg gaat heeft Mona daar geen enkele moeite mee, ze is erg gelukkig bij ons in de hostel. De moeder, Shusma, werkt nu in een kledingzaak maar leeft nog steeds op straat. Ze is geld aan het sparen, wat ze bij Bird’s Nest in bewaring geeft, om in de toekomst woonruimte te  kunnen gaan huren voor haar en haar kinderen. Natuurlijk moeten de kinderen dan wel eerst een leeftijd bereikt hebben dat ze enigszins zelfstandig zijn zodat het voor haar mogelijk is om haar baan te behouden.

Mona / Prerna (links) en Samiksha (rechts)

Mona leefde met haar oudere zus Samiksha en hun moeder Shusma op straat. Op straat levende vrouwen zijn altijd een makkelijk slachtoffer voor kwaadwillende mannen, ook Shusma is op deze manier twee maal ongewenst zwanger geworden. Dankzij onze hulp kan moeder Shusma nu haar school afmaken, heeft ze een baan gevonden en kan ze daardoor op een later tijdstip woonruimte gaan huren.

Omdat dit onmogelijk is als je tegelijkertijd de zorg hebt voor twee kleine kinderen woont Samiksha al langere tijd bij ons en kan zij hier vandaan ook naar school gaan. Toen ze klein was kon Mona dagelijks door haar moeder worden meegenomen, echter zij heeft nu ook de leeftijd bereikt dat ze naar school moet gaan. Dit is de reden dat ook zij vanaf begin juni 2012 bij ons woont.

We zijn blij dat we Shusma en haar kinderen op deze manier kunnen helpen, dit geeft een wezenlijke verandering voor het hele gezin. Bovendien zijn ze een goed voorbeeld voor andere straatkinderen om te laten zien dat er een betere toekomst mogelijk is. Uiteraard is het de bedoeling dat beide kinderen later weer bij hun moeder kunnen gaan wonen.

Scroll to Top