Ondersteuning

Door de genade van God zijn wij in staat om dit werk te doen.

De Indiase medewerkers zijn heel normale mensen uit de onderlaag van de bevolking, echter met een hart vol liefde en bewogenheid voor medemensen rondom hen. Ze willen dit vooral gestalte geven door wees- en straatkinderen te helpen een goede jeugd te hebben en op te groeien als gezonde mensen.

Om dit werk te kunnen doen is echter geld nodig, en geld is juist hetgeen ze zelf niet hebben. Om deze reden hebben wij de vrijmoedigheid om u als lezer van deze website een bijdrage te vragen.

Op dit moment zijn er drie specifieke doelen waarvoor u uw gift kunt bestemmen:

–       Ondersteuning van studenten.

–       Een kleine maandelijkse vergoeding voor de Indiase medewerkers.

–       Alle andere kosten voor hostel en kinderen. Dit laatste is onze grootste kostenpost.

Uiteraard weet u net zo goed als wij dat er bij veel goede doelen vaak een hoop geld aan de strijkstok blijft hangen. Omdat wij kleinschalig zijn en zowel in Nederland als in India met vrijwilligers werken, kunnen wij u garanderen dat ongeveer 95% van de giften die wij ontvangen rechtstreeks gebruikt wordt voor het doel waarvoor u het geeft.

Waar blijft dan die laatste 5% zult u misschien denken? Wel, in India moeten wij 2% belasting betalen en in Nederland zijn wij een klein bedrag kwijt aan bankkosten.

In Nederland wordt onze boekhouding jaarlijks gecontroleerd door iemand met boekhoudkundige ervaring, die niet betrokken is bij het werk van Bird’s Nest Society. In India gaat het nog een stap verder; daar wordt het ieder jaar gecontroleerd door een onafhankelijk bureau.

Voor de Nederlandse belasting dienst voldoen wij aan de ANBI (is Algemeen Nut Beogende Instelling) regels. Dit houdt in dat degenen die ons een gift geven dit mogen aftrekken van hun inkomen voor de belastingdienst, het volgende jaar kunt u daardoor al snel 40% van uw gift terug krijgen. Wij als Nederlandse stichting hoeven geen belasting te betalen over uw gift. Voor alle exacte voorwaarden kunt u kijken op de site van de belastingdienst.

Ons IBAN bankrekeningnummer is NL88 ABNA 0607 4063 80 ten name van Stichting Bird’s Nest Society.

Bij de Kamer van Koophandel staan we ingeschreven onder nummer 01183346.

Van tijd tot tijd geven wij per email een nieuwsbrief uit waarin de laatste nieuwtjes staan. Indien u deze ook wilt ontvangen neem dan even contact met ons op.

Scroll to Top