Arbaz

Geboortedatum 21 augustus 2010.


Update voorjaar 2020

Hij is vaak ondeugend en moet dan voor straf in de keuken op de grond zitten met zijn rug tegen de muur. Hij wil ook graag ruzie maken met de grote jongens. Hij zegt dat hij wil veranderen en leest elke dag in zijn bijbeltje. Hij doet het goed op school, zowel Hindi, Marathi als Engels. De relatie met zijn moeder is goed, met zijn vader niet.

Voorjaar 2016

Arbaz is nu 5 jaar oud en zit in de 1e klas van de Indira Gandhi High School, English Medium.
Hij is de halfbroer van Sony, Nirjala en Shubhangi; ze hebben dezelfde moeder.
Ondertussen is hij van een rustig kind veranderd in een druk kind dat steeds praat en om aandacht vraagt. Arbaz wordt vaak midden in de nacht wakker en wil dan eten hebben. Door zijn verleden als straatkind komt hij nu nog steeds bij Agnes om eten bedelen wanneer die aan het koken is. Toen hij en Ganesh nog op straat leefden waren ze vrienden van elkaar.

Arbaz Shaikh is in juli 2014 bij ons komen wonen. Hij leefde samen met zijn moeder als bedelaar op straat. Zijn vader heeft hun verlaten. Het is een erg rustig kind dat nauwelijks praat. Als hij trek heeft aan eten komt hij nog steeds met het gedrag van een bedelaar bij de leiding om te proberen wat eten te krijgen. Hij begrijpt niet dat hij nu in een huis woont, dat hij niet meer hoeft te bedelen en alleen maar hoeft te vragen.

Scroll to Top