Welkom

Bird’s Nest Society is een ontwikkelingsproject in India. We werken daar in Pimpri, een voorstad van de miljoenenstad Pune en in de stad Pune zelf. Onze voornaamste doelgroepen zijn kinderen die in sloppenwijken wonen, in kindertehuizen of die zelfs helemaal geen onderdak hebben en op straat leven. We willen bijdragen aan een gezonde ontwikkeling, zowel lichamelijk als geestelijk, van deze kinderen. Op allerlei manieren bieden wij hen hulp, het meest in het oog springt daarbij ons kleinschalig kindertehuis. In India wordt dit een hostel genoemd. Het werk ter plaatse wordt gedaan door een aantal toegewijde Indiase mensen die door jarenlange samenwerking met een buitenlandse zendings organisatie veel ervaring hebben opgedaan in dit werk.
We willen de kinderen een warm nest bieden en ze leren om hun vleugels uit te slaan zodat ze uiteindelijk vrij deze wereld in kunnen vliegen. Vandaar onze naam “Bird’s Nest Society”, oftewel “Stichting Vogelnest”. Zowel in India als in Nederland zijn we beiden met exact dezelfde naam officieel als stichting ingeschreven. De Indiase stichting om het werk praktisch uit te voeren, de Nederlandse stichting om ze daarin bij te staan en om waar nodig te zorgen voor financiën.


De mensen die in India voor de stichting werken zijn volledig toegewijd aan dit werk en zetten zich met hart en ziel in voor de kinderen. Echter deze mensen komen zelf ook uit de onderlaag van de Indiase bevolking wat inhoudt dat ze zelf geen mogelijkheden hebben om financieel aan dit werk bij te dragen.  Ze hebben naast het werk wat ze voor Bird’s Nest Society doen voor een aantal uren in de week een reguliere baan, op die manier voorzien ze in hun eigen levensonderhoud.

Reden dat wij in mei 2010 in Nederland de gelijknamige stichting Bird’s Nest Society hebben opgericht is dat wij graag de stichting in India van de benodigde financiën willen voorzien. De Indiase medewerkers zijn erg blij met de hulp en het medeleven vanuit Nederland, met de mensen die bewogenheid hebben voor de arme en behoeftige kinderen in India. Wilt u meer informatie hebben voelt u zich dan vrij om contact met ons op te nemen, meer informatie hierover staat op de pagina “contact”.

Scroll to Top