Sandesh

geboortedatum 20 mei 2006.


Update voorjaar 2020.

Hij is eind 2017 teruggegaan naar zijn moeder en grootmoeder. Gezien de thuissituatie met armoede en prostitutie hadden we hem liever in de hostel gehouden, maar zijn familie dacht daar anders over. Nu is er geen contact meer met hem.

Voorjaar 2018.

In het afgelopen jaar heeft de moeder van Shakshi en Sandesh gemeend er goed aan te doen om haar beide kinderen uit de hostel te halen. Ze wonen nu bij hun oma en moeder. Dit is absoluut geen ideale situatie, ze zijn erg arm en de enige inkomsten bron binnen het huishouden is nog steeds dat moeder Sheha haar lichaam verkoopt. Het is op vrijwillige basis dat kinderen bij ons in de hostel wonen, indien een ouder zijn of haar kind(eren) weer mee wil nemen dan kunnen we daar niets tegen in brengen. We wensen beide kinderen uiteraard een zo goed mogelijke toekomst toe. Het is niet uitgesloten dat de thuis situatie zo moeilijk wordt dat ze in de toekomst toch weer bij ons komen wonen.

Sandesh is ondertussen 9 jaar oud en zit in de 4e klas van het Engelstalig onderwijs. Hij is de jongere broer van Shakshi.
Hij is een vriendelijke jongen maar maakt soms ruzie met Vishwas.
In schoolvakanties gaat hij vaak bij zijn oma logeren.

Op het moment van schrijven is Sandesh één van de twee jonge jongetjes tussen de vele jonge meisjes in onze hostel. Toch heeft hij het nu erg naar zijn zin en heeft een eigen plaatsje gevonden in dit grote huisgezin. Toen hij hier kwam was hij erg stil en terug getrokken, hij zei helemaal niets. Nu is hij erg blij, speelt met iedereen en praat honderd uit.

Hij gaat naar de English medium school waar hij een goede leerling is.

Sandesh woont sinds april 2012 bij ons. Zijn naam betekent boodschap, hij heeft één zus en die heet Shakshi.

Hun moeder, Sheha, trouwde toen ze 14 jaar oud was. Op een dag heeft de vader zijn gezin verlaten en sindsdien was er geen inkomen en leden moeder en kinderen vaak honger. Omdat de moeder geen enkele opleiding heeft gedaan was er voor haar geen mogelijkheid om werk te vinden. Op een gegeven moment is ze als prostituee gaan werken.

De kinderen gingen bij hun oma wonen, van tijd tot tijd kwam Sheha hen bezoeken. Tevens gaf ze dan geld voor het levensonderhoud van de kinderen. Echter op een dag kwam ze niet meer en was er dus ook geen geld meer voor de kinderen. Omdat de grootmoeder geen geld of andere mogelijkheden had om voor haar kleinkinderen te zorgen werden ze van school gehaald. Samen hingen ze een beetje rond op straat in de hoop wat geld te krijgen om eten te kunnen kopen. Vanwege de leeftijd en de afnemende gezondheid van grootmoeder werd zelfs dit onmogelijk. Via een voorganger van een plaatselijke gemeente zijn Sandesh en Shakshi in een hostel geplaatst. Echter op een gegeven moment is dit hostel opgehouden te bestaan waardoor beide kinderen weer bij grootmoeder terecht kwamen. Ze heeft contact met ons gezocht en zo is Sandesh bij ons de hostel komen wonen. Voor Shakshi is vooralsnog een ander onderdak gevonden maar waarschijnlijk kan ze daar ook niet blijven en komt ze op een later tijdstip ook bij ons wonen.

Shakshi (links) en Sandesh (rechts)

Scroll to Top