Karuna

Geboortedatum 17 juni 2003.


Update voorjaar 2020.

Ze woont sinds 2017 weer bij haar moeder en oma. Haar gezondheid gaat heel goed, de klachten met allerlei bloedingen hebben zich al lange tijd niet meer voorgedaan. Haar moeder heeft ondertussen een baan om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Karuna is een grote meid geworden en ze doet het goed op school.

Voorjaar 2018.

Met de gezondheid van Karuna gaat het momenteel helemaal niet goed. De bloedingen komen frequent terug en de doktoren hebben er geen verklaring voor. Ondanks dat ze aids heeft leeft haar moeder nog steeds, we zijn bang dat Karuna toch ook besmet is geraakt met dit virus. Omdat wij in de hostel er niet op ingericht zijn om permanent zieke kinderen te verplegen woont Karuna nu weer bij haar moeder en oma. Een zuster van Babu komt helpen wanneer dat noodzakelijk is.

Karuna is ondertussen 12 jaar oud en zit in de 6e klas van het Engelstalig onderwijs.
Ze heeft een broer Aniket, die komt misschien in de toekomst ook bij ons in de hostel wonen.
Haar moeder heeft geen werk, ze kookt vaak voor anderen en krijgt dan een paar Rupees.
Karuna zou in de toekomst graag hard willen gaan studeren dokter te kunnen worden. Op dit moment zit ze echter zelf in de medische molen. Gedurende een groot deel van dit jaar zijn er grote zorgen om haar geweest omdat ze om onverklaarbare redenen bloedverlies heeft uit neus, oren en andere lichaamsopeningen. Nadat ze door een gespecialiseerd ziekenhuis in Mumbai (Bombay) genezen was verklaart komen de klachten af en toe toch weer terug.
In de hostel is ze een erg lief kind, ze is slim en wil een ieder wel helpen.

Karuna is midden 2013 bij ons komen wonen. Haar vader is aan aids overleden toen ze nog heel jong was, haar moeder kreeg later ook deze ziekte. Haar moeder, wiens naam is Rekha, wilde graag voor haar overlijden een goed onderdak hebben voor haar dochter. Bij ons is ze op school begonnen in de vierde klas van semi english medium, ze doet het goed op school en is een vrolijk kind.

Scroll to Top